Ασφάλεια δεδομένων

Για τη διενέργεια διάφορων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά για την εγγραφή στη βάση δεδομένων, την ολοκλήρωση παραγγελίας και την πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, το www.happyplanet.gr θα ζητήσει από τον εκάστοτε χρήστη/πελάτη τη γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών του στοιχείων (τα «προσωπικά δεδομένα»). Συγκεκριμένα, κατά την καταχώριση εκάστης παραγγελίας από τον εκάστοτε χρήστη και προκειμένου εκάστη παραγγελία να εκτελείται από την εταιρεία, θα ζητούνται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία του χρήστη: το ονοματεπώνυμo του χρήστη, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και τα στοιχεία επικοινωνίας χρήστη (αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση πληρωμών μέσω πιστωτικής ή χρωστικής κάρτας θα ζητηθούν επίσης από τον χρήστη τα εξής στοιχεία: ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

Τα ανωτέρα προσωπικά στοιχεία του πελάτη γνωστοποιούνται άμεσα από την εταιρεία προς την αρμόδια τράπεζα, προκειμένου να διασταυρωθούν τα ακριβή στοιχεία και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση του ιστοσελίδας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (άρθρο 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τον νόμο 3471/2006 και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 καθώς και τις σχετικές οδηγίες του ευρωπαϊκού δικαίου (0046/1995/ΕΚ και 0066/1997/ΕΚ).

Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών με κανένα τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή δοθούν σε τρίτους παρά μόνο αν κινηθούν διαδικασίες για την άρση απορρήτου (Ν. 2225/1994).